Het National Institute of Health in de Verenigde Staten van Amerika heeft een studie verricht naar de werking van een aanpasbaar Mandibulair Repositie Apparaat (MRA), beter bekent als snurkbeugel, voor de behandeling van snurken en slaapapneu.

Methoden

134 patiënten met baseline apneu / hypopneu index (AHI) van 37 +/- 28 gebeurtenissen / u (gemiddelde +/- SD) ontvingen de snurkbeugel. De werkzaamheid ervan is beoordeeld, gebruik makend van de volgende onderzoeksmethoden: polysomnografie, Epworth-slaperigheidsschaal, beoordeling door bedpartners van de ernst van het snurken, beoordeling door patiënten van bijwerkingen en algemene tevredenheid.

De eerste resultaten

Bij gebruik van de snurkbeugel is een significante afname gevonden in AHI van 44 +/- 28 gebeurtenissen / u tot 12 +/- 15 gebeurtenissen / u (p <0,0005) en een verlaging van de opwindingsindex van 37 +/- 27 gebeurtenissen / u tot 16 + / – 13 gebeurtenissen / u (p <0,05). Epworth-scores daalden van 11 +/- 5 tot 7 +/- 3 (p <0,0005).

Bedpartners ervoeren een duidelijke verbetering in het snurkgedrag. Zonder gebruik van de snurkbeugel werd door bedpartners bij 96% van de snurkers “vaak” of “altijd” gesnurk waargenomen. Dit percentage nam bij gebruik van de snurkbeugel spectaculair af tot slechts 2%. De meest voorkomende bijwerking die zich soms of vaak voordeed bij 32% van de patiënten is gevoelige tanden.

Resultaten bij langer gebruik

Follow-up klinische beoordeling is bij 121 patiënten uitgevoerd op gemiddeld 350 dagen na het inbrengen van de snurkbeugel. Daarbij bleek dat 86% van de patiënten de snurkbeugel ´s nachts is blijven gebruiken; 60% was zeer tevreden over het apparaat, 27% was matig tevreden, 11% was redelijk ontevreden en 2% was zeer ontevreden.

Conclusie:

We concluderen dat snurkbeugel een effectief behandelingsalternatief is voor sommige patiënten met snurken en slaapapneu.

Het originele rapport kunt u in het Engels hier lezen.