IQ en snurken bij kinderen

Tijdens onderzoek bij kinderen en dieren is gemeten dat de gevolgen van slaapapneu een levenslang effect kunnen hebben.

Als je slaapapneu bij kinderen niet vroeg genoeg behandelt, kunnen de hersens hebben geleden wat een onomkeerbaar intellectueel verlies kan betekenen.

Het lijden van de hersenen door zuurstofgebrek kan resulteren in een blijvend en dus onomkeerbaar lager IQ.

Kent of heeft u een kind dat snurkt? En is er sprake van vermoeidheid en concentratieproblemen? Raadpleeg uw arts om zeker te zijn dat het geen slaapapneu betreft.

Meer artikelen over snurken en hoe u ervan afkomt vindt u hieronder.

Berichten

Snurken en slaapapneu bij kinderen

Snurken en slaapapneu bij kinderen

Snurkt uw kind? Of kent u een kind dat snurkt? Als een kind…