Wat te doen tegen snurken

Wat te doen tegen snurken

Wat voor snurktype bent u?

Om te bepalen wat te doen tegen snurken is het belangrijk eerst uw snurktype vast te stellen. Daarbij moet worden gekeken hoe ernstig de snurkproblemen zijn die u ervaart. In medisch jargon spreken we van ernstige snurkproblemen als de zuurstofopname 's nachts tijdens de slaap niet optimaal is. En dat brengt mogelijk gezondheidsrisico's met zich mee.

We onderscheiden het relatief onschuldige primaire snurken, gevolgd door het meer problematische ziektebeeld dat hoort bij UARS (Bovenste Luchtweg Resistentie Syndroom). Uiteindelijk spreken we van OSAS (het obstructieve slaapapneu syndroom) als meest ernstige vorm van snurken.

Wat te doen tegen snurken

De informatie in dit artikel helpt u op weg:

Van onschuldig PRIMAIR snurken via UARS naar OSAS

Snurken kan een progressieve stoornis worden, oftewel van kwaad tot erger. Het begint met onschuldig geronk, vervolgens ontstaat UARS waarbij blokkades in de bovenste luchtwegen optreden met mogelijke aantasting van de slaapkwaliteit. Als de blokkades erger worden kan UARS ontaarden in het ernstige Obstructieve Slaap Apneu (OSAS).

Wat is primair snurken?

We spreken van primair snurken wanneer u snurkt, maar gelukkig voldoende zuurstof tot u neemt tijdens de slaap en uw eigen slaapkwaliteit er niet onder lijdt. Daarom spreekt men ook wel van onschuldig snurken.

Wat veroorzaakt het ronkende geluid van snurken

Snurken is het geluid dat ontstaat wanneer de ingeademde lucht langs ontspannen weefsels in de keel stroomt waarbij de weefsels gaan trillen. Deze trillingen produceren het irritante snurkgeluid. Bij snurken is er dus sprake van een of andere vorm van weerstand in de bovenste luchtwegen. Hoe groter de weerstand, hoe groter de benodigde ademinspanning om voorbij de weerstand te kunnen komen.

Primair snurken, hoe onschuldig dan ook, kan enorm hinderlijk zijn voor uw partner waardoor u er eigenlijk wel iets aan moet doen. Maar voor uw eigen gezondheid is primair snurken dus niet gevaarlijk.

Wat is UARS?

UARS staat voor Upper Airway Resistance Syndrome, oftewel Bovenste Luchtweg Resistentie Syndroom. Dit is een aandoening waarbij de bovenste luchtwegen worden gehinderd in het passeren van de ingeademde lucht. Hieronder iets meer informatie over de genoemde termen.

Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van steeds gezamenlijk voorkomende klinische aandoeningen. (Bron: wikipedia). Een klinische aandoening is een aandoening die door een dokter bij onderzoek kan worden vastgesteld. Bovenste luchtwegen zijn de luchtwegen (alle luchtkanalen) die zich bevinden boven de adamsappel.

Bij patiënten met UARS ondervindt de ingeademende lucht een behoorlijke weerstand op weg naar de longen. Daarom hebben patiënten met UARS meer inspanning nodig bij het ademen. UARS hoeft niet gepaard te gaan met het hinderlijke snurkgeluid. UARS is vaak te herkennen aan een zware ademhaling tijdens de slaap en soms een piepend geluid, alsof men ademt door een rietje.

UARS mondt uit in minder diepe slaap en vermoeidheid

Patiënten met UARS slapen minder diep, omdat de hersenen in een alertere staat moeten verkeren. Ook tijdens uw slaap monitoren de hersenen alle (vitale) functies in het lichaam. Als de ademhaling moeilijker gaat wordt een intensiever signaal afgegeven aan alle betrokken organen die de ademhaling regelen. Bij UARS is het brein dus actiever dan bij een normale diepe slaap waardoor het niet toekomt aan andere belangrijke taken die normaliter 's nachts door het brein worden uitgevoerd. Daarom worden patiënten met UARS 's ochtends minder verfrist wakker. UARS kan zo leiden tot symptomen van chronische vermoeidheid en overmatige slaperigheid overdag. Dezelfde symptomen die voorkomen bij OSA, het obstructieve slaapapneu.

Van UARS naar OSAS van kwaad tot erger snurken

Wat zijn de gevolgen van UARS

  • 's nachts regelmatig wakker worden;
  • moeite met in slaap komen;
  • chronische slapeloosheid;
  • overmatige slaperigheid overdag.

Wanneer gaat onschuldig snurken over in UARS?

De eerste oorzaak is leeftijd. Patiënten kunnen overgaan van snurken naar UARS als gevolg van veroudering waarbij de spieren slapper worden en zo ook de spiertong en de weke delen achterin de keel. Hierdoor onstaan eerder vernauwingen in de luchtwegen.

De tweede oorzaak is gewichtstoename. Door gewichtstoename ontstaat meer vetweefsel in de keel waardoor de luchtweg vernauwt en de ingeademde lucht moeilijker kan passeren. Vrouwen in hun derde trimester van de zwangerschap hebben ook meer kans om UARS te ontwikkelen als gevolg van gewichtstoename.

Wat is OSAS?

Bij patiënten die lijden aan het obstructieve slaapneu syndroom valt de adem tijdens het slapen regelmatig korstondig stil. Het stilvallen van de ademhaling komt in verschillende gradaties voor. We spreken van een lichte vorm van slaapapneu als de adem 5 tot 15 keer per uur stopt gedurende 15 tot 30 seconden. Bij 15-30 onderbrekingen spreken we van een matige vorm van slaapapneu en bij meer dan 30 onderbrekingen per uur van ernstig slaapapneu.

Wat zijn de verschillen tussen OSAS en UARS?

Een snurkbeugel helpt effectief tegen snurkenEen van de belangrijkste verschillen tussen UARS en OSAS is dat de apneus (onderbreking van de ademhaling) en hypopneas (afname van de ademhaling) bij UARS niet of nauwelijks voorkomen en als ze al voorkomen dan is de frequentie en de duur van de adempauze zeer laag.

Wanneer gaat UARS over in OSAS

Als de ernst van de problemen toeneemt en apneus zich frequenter en vaker voordoen, gaat UARS over in OSAS. Eerder bespraken we al dat ouder worden en gewichtstoename een belangrijke rol spelen.

Andere oorzaken van OSAS

Naast overgewicht en ouderdom (slappere spieren) kunnen erfelijkheid, roken, het gebruik van medicijnen (spierverslappend) en groei van poliepen OSAS veroorzaken. Maar ook fysische eigenschappen zoals te grote amandelen of een scheef neustussenschot kunnen OSAS veroorzaken.

Patiënten met OSAS lopen een groter risico op hoge bloeddruk, hartaandoeningen, hartritmestoornissen, beroerte en hartfalen. Patiënten met UARS doen er goed aan een oplossing te zoeken voor hun slaapproblemen. Bij niets doen ontstaat een verhoogd risico op deze ernstige gezondheidsproblemen.

Wat kunt u doen tegen UARS en OSAS?

Een CPAP apparaat voor actieve beademingGedrag en lifestyle aanpassingen. Heeft u overgewicht? Rookt u? Drinkt u vaak nog vóór het slapengaan? Beweegt u voldoende? Neemt u medicijnen vóór het slapengaan? Al deze factoren zijn van invloed op de kwaliteit van de ademhaling tijdens uw slaap en beïnvloeden de kwaliteit van uw slaap. Factoren waar u zelf iets aan kunt doen, al dan niet met hulp van een coach (uw partner is vaak een heel goede). Slaapt u op uw rug? Dan zakt uw tong makkelijker in uw keel tijdens de slaap. Probeer een andere slaappositie.

Snurkbeugel of tong repositie apparaat. Beide apparaten kunnen effectief werken in het geval van UARS of bij licht en matig OSA. Het zijn vaak de eerste oplossingen die u kunt proberen als oplossing van uw probleem. Ook helpen beide apparaten het hinderlijke snurkgeluid te voorkomen en zijn dus ook effectief bij het onschuldige primaire snurken. Uw bedgenoot zal er ook blij mee zijn.

Zwaardere middelen, CPAP of opereren. CPAP-therapie. CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure, een apparaat dat actief via luchtdruk beademt en de longen van zuurstof voorziet. Bij CPAP draagt u 's avonds een masker tijdens het slapen wat als bijzonder onprettig wordt ervaren en u belemmert in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zich ook laten opereren. Een succesvolle techniek is UPPP (Uvulo Palato Faryngo-Plastiek) waarbij een deel van de huig en het zachte veremelte worden verwijderd en indien de keelamandelen er nog zijn ook worden verwijderd. Een andere methode is gecontroleerde littekenvorming met als doel de weke delen achterin de keel sterker te maken waardoor trillingen minder vaak voorkomen. Operaties worden als vrij belastend ervaren en zijn voor snurkers vaak niet de eerstgekozen optie.

Conclusies

Snurken komt in vele varianten voor. Snurkt u onschuldig, heeft u geen overgewicht en beweegt u voldoende? Dan is uw zuurstofopname in orde en zijn de risico's vanwege snurken op uw gezondheid minimaal.

Snurkt u? Heeft u last van overgewicht en bent u overdag vaak moe? Wees dan waakzaam want dit kan duiden op UARS of OSA. Alle drie de vormen van snurken zijn goed te behandelen. De oplossingen variëren van simpele hulpmiddelen tot meer ingrijpende beademingsapparatuur of een operatieve ingreep.

Doe iets aan uw snurkproblemen, dan ziet u de dag weer met een lach tegemoet.

Bij snurken is het zaak te achterhalen of het om UARS of OSAS gaat

Lees meer artikelen in de categorie: oplossingen voor snurken.