Sinusitus en snurken
Sinussen zijn holtes in de schedel die het hoofd lichter maken (minder gewicht) en zorgen voor de warmteregeling van de hersenen. De sinussen spelen een rol bij de resonantie van de stem en bij de vochthuishouding van de zone rondom de keel neus en oren. Elk mens heeft 4 paar sinussen die verscholen liggen aan weerszijden van de neusholtes en in de aangezichts- en de schedelbeenderen.

Voor een goede werking moeten de sinussen goed gedraineerd en geventileerd worden door de ademhalingslucht. De sinussen beschikken hiervoor over het “ostium”, een drainage-opening. De ligging van de sinussen bepaalt hun benoeming. We spreken van kaaksinussen (onder de ogen, dicht bij de tandwortels), de zeefbeensinussen (tussen de ogen), de frontale sinussen (boven de oogkassen), en de wigvormige sinussen (achter de frontale sinussen).

We spreken van sinusitus bij een holteontsteking veroorzaakt door een virus of een bacterie. De ventilatie van de sinussen raakt gehinderd waardoor we een aantal specifieke symptomen zoals een drukkende pijn in het hoofd en rondom de ogen ervaren. Maar sinusitis kan ook pijnloos verlopen. We onderscheiden acute sinusitis en chronische sinusitis. Bij acute sinusitis bent u meestal met een dag of 10 genezen. Bij chronische sinusitis is sprake van herhaaldelijk terugkerende keel- en oorontstekingen die langer dan 3 maanden kunnen duren, ondanks behandelingen. Op langere termijn kan chronishce sinusitis zelfs tot astmatische bronchitis leiden.

Berichten

Snurken door een verstopte neus

Snurken vanwege een verstopte neus

De meeste mensen ademen door de neus, ook ´s nachts, wat verreweg…