Wat veroorzaakt snurken?

Wat veroorzaakt snurken

Snurken ontstaat door een obstructie

Bij snurken is er sprake van een weerstand in de bovenste luchtwegen waardoor de ingeademde lucht minder makkelijk naar de longen stroomt. Deze weerstand is het gevolg van een vernauwing in de luchtweg tussen de neus en de stembanden. Meestal gaat het om een vernauwing van de huig (de overgang van de neus- naar de keelholte) of het betreft het gedeelte achter de tong ten gevolge van spierverslapping tijdens de slaap.

Vooral wanneer men op de rug ligt kan de tong naar achter zakken, waardoor de ruimte verder verkleind wordt. Door deze vernauwing ontstaat bij het inademen een onderdruk in de keel waardoor het zachte gehemelte met de huig, de tong en de wanden van de keelholte naar elkaar worden gezogen en gaan trillen. Deze trilling is duidelijk hoorbaar en wordt snurken genoemd.

Wat veroorzaakt snurken? Hieronder enkele links naar de belangrijkste informatie in dit artikel:

Wanneer spreken we van slaapapneu?

Als snurken gepaard gaat met het (kortstondig) stilvallen van de ademhaling ten gevolge van een obstructie achterin de keel, spreekt men van een obstructief slaap apneu syndroom (OSAS). Dit stilvallen kan zeer frequent voorvallen zodat de slaap ernstig verstoord wordt. Hierdoor ontstaat een ondiepe slaap waardoor de snurker zelf last kan krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook kunnen andere gezondheidsproblemen ontstaan waaronder hartklachten.

Het verschil tussen primair snurken en slaapapneu

Als u last heeft van snurken, wil dat niet automatisch zeggen dat u lijdt aan slaapapneu. Als de arts heeft vastgesteld dat er geen sprake is van slaapapneu, spreekt men van primair snurken waarbij de kwaliteit van de slaap goed is en de zuurstofopname tijdens de slaap niet aan kwaliteit inboet. Los daarvan is snurken bijzonder vervelend voor uw partner en mogelijk voor andere gezinsleden waarvan de slaapkwaliteit verslechtert door snurklawaai.

Snurkt u, wees alert! Snurkers hebben een verhoogde kans op een blokkade van de luchtwegen. Uw (huis)arts kan uitsluiten of u aan slaapapneu lijdt, al dan niet via een doorverwijzing. Raadpleeg dus altijd eerst uw (huis)arts.

Gradaties van slaapapneu & OSAS

Het kortstondig stilvallen van de ademhaling (OSAS) komt in verschillende gradaties voor. Bij 5 tot 15 onderbrekingen per uur spreekt men doorgaans van een lichte(re) vorm van slaapapneu, bij 15-30 onderbrekingen van matig slaapapneu en bij meer dan 30 onderbrekingen per uur van ernstig slaapapneu.

De onderbrekingen van de ademhaling kunnen 15 tot 30 seconden duren. Bij langere ademstilstand sturen de hersenen automatisch een signaal naar het lichaam zodat de snurker ontwaakt en de ademhaling wordt hervat. Hoe vaker de ademhaling stokt en hoe langer de onderbrekingen duren des te groter de kans op gezondheidsrisico´s.

Gradaties van slaapapneu en OSAS

Snurken ontwikkelt zich vaak van onschuldig snurken naar OSAS

Bij wie komt snurken voor?

Snurken komt op alle leeftijden voor maar het percentage snurkers neemt toe naarmate men ouder wordt en de slijmvliezen, spierweefsel en huid verslappen. Ouder worden gaat meestal ook gepaard met gewichtstoename waardoor vetweefsel toeneemt in de zones rond de keel. Naar schatting snurkt ongeveer één op tien kinderen. Bij een leeftijd van 15 en 40 jaar snurkt ongeveer één op vijf mannen en één op elke tien vrouwen. Snurken komt dus op lagere leeftijd tweemaal meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Vanaf 50 jaar neemt het percentage snurkers aanzienlijk toe en de verschillen in percentage tussen vrouwen en mannen sterk af. Van alle personen ouder dan 50 jaar snurkt in moderne westerse samenlevingen 50% van de populatie.

Wat zijn de veroorzakers van snurken?

Er bestaat een aantal factoren die het snurken kunnen bevorderen. Het gaat om elementen die de luchtweg tussen de neusingang en de stembanden nauwer maken.

Oorzaak 1. Erfelijke factoren.

In sommige families komt snurken veel en op jongere leeftijd voor. Waarschijnlijk is een nauwe(re) keelholte erfelijk bepaald.

Oorzaak 2. Overgewicht.

Een veelgebruikte indicator is de BMI (Body Mass Index), oftewel het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Een gezonde BMI waarde ligt tussen de 18,5 en 25. Overgewicht leidt tot vetopstapeling rond de keel waardoor de luchtwegen versmallen en de passerende lucht gaat trillen wat het snurkgeluid voortbrengt.

De relatie tussen overgewicht BMI en snurken

Oorzaak 3. Verdikkingen en verslappingen.

Een te slap, te lang of te dik verhemelte en/of een te lange huig kunnen snurken veroorzaken.

Oorzaak 4. Amandelen

Vergrote amandelen kunnen de oorzaak zijn van snurkenTe grote amandelen (vooral bij kinderen), te grote tong, naar achter geschoven onderkaak, een korte en dikke nek.

Oorzaak 5. Spierverslappingen

Slappe spieren ten gevolge van slaap- en kalmeermiddelen of gebruik van andere slaapverwekkende geneesmiddelen. Alcohol en oververmoeidheid.

Oorzaak 6. Slapen op de rug

Door slapen op de rug zakken het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achteren.

Oorzaak 7. Irritatie

Voortdurende irritatie van de keel door roken of brandend maagzuur kan de wand van de keelholte verdikken en de doorgang nauwer maken.

Oorzaak 8. Ademhaling

Ademen door de mond leidt tot een droge mond en maakt de kans op snurken groter. Tevens leidt ademen door de mond tot een verminderde zuurstofopname en het is schadelijk voor uw gebit.

Oorzaak 9. Leeftijd

De kans op snurken neemt toe vanwege ouder worden. Dat komt omdat het spierweefsel slapper wordt, wat ook geldt voor de keelspieren.

De totale spiermassa neemt tussen het 20e en 90e levensjaar met bijna 50% af. Als gevolg daarvan verliest men doorgaans zo'n 30% van de spierkracht tussen het 50e en 70e levensjaar. Als u ouder bent dan 70 verdwijnt er voor elke 10 jaar gemiddeld zo'n 30% van wat er dan nog over is. Als vuistregel mag u ervan uitgaan dat na uw 40e levensjaar jaarlijks 1% van het magere spierweefsel verdwijnt.

Oorzaak 10. Vernauwingen

Een te nauwe neusholte of neusverstopping door zwelling van het neusslijmvlies (bij verkoudheid en allergie), door poliepen (dit zijn met vocht gevulde uitstulpingen van het neusslijmvlies) of door scheefstand van het neustussenschot, waardoor een te lage luchtdruk ontstaat in de keelholte bij het inademen.

Wat kunt u zelf doen tegen snurken?

Veranderingen in leefstijl

Met de volgende maatregelen werkt u aan een gezondere levensstijl waardoor u minder gaat snurken en mogelijk zelfs kunt stoppen met snurken.

  1. Vermijd alcoholgebruik vanaf twee uur voor het slapen.
  2. Gebruik geen zware maaltijd vlak voor het slapen.
  3. Stop met roken.
  4. Streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen.
  5. Zorg voor een regelmatig leefpatroon, waarbij eventuele slaap-middelen en kalmerende middelen niet meer nodig zijn

Anti snurk producten.

Naast het veranderen van de levensstijl zijn er verschillende producten op de markt die het snurken helpen verminderen of zelfs helemaal oplossen. Deze middelen zijn uitgebreid getest en leveren de volgende resultaten op:

Antisnurk kussen

Zo´n 50% van de snurkers krijgt meer lucht tijdens het slapen bij het gebruik van een antisnurk kussen (bron: consumentenbond). Voor rug- of zijligging heeft het kussen verschillende zijden. Het wisselen van houding moet worden aangeleerd en het kussen helpt daarbij. Door het kussen ontstaat meer ruimte tussen de slijmvliezen in de keel en daardoor kan het snurkgeluid verminderen of zelfs verdwijnen.

Voordelen: Kan meer lucht opleveren voor de snurker
Nadelen: Wordt als oncomfortabel ervaren en levert niet altijd het gewenste effect
Prijs: vanaf 60 euro

Antisnurk rugband

Als u tijdens de slaap op uw rug draait, geeft de rugband subtiele vibraties af, waardoor u van lichaamspositie wijzigt en veelal op uw zij draait. Dit product kan goede resultaten geven voor snurkers die op hun rug slapen. Het is even uitproberen om te zien op welke rughoogte de rugband het beste werkt.

Voordelen: Kan vooral werken als de snurker de gewoonte heeft op de rug te slapen
Nadelen: Wakker worden van vibraties (ook de partner). Lange oplaadtijd. Prijzig
Prijs: vanaf 115 euro

Antisnurk keelstrips

De keelstrips worden voor het slapen gaan tegen het gehemelte geplaatst. De keel wordt door de werkzame stof gesmeerd waardoor er minder trillingen optreden en het snurken vermindert. Zo´n 33% van de gebruikers  is enthousiast maar dit product is nog niet op grote schaal getest.

Voordelen: Het product is onzichtbaar waardoor men aantrekkelijk blijft voor de bedpartner (het oog wil ook wat). Ook is het product gunstig geprijst.
Nadelen: Ontwikkelen van slijm in de mond
Prijs: vanaf 8 euro

Antisnurk armband/horloge

Deze armband wordt gedragen als een polshorloge en geeft elektrische pulsen af op het moment dat de armband snurkgeluiden boven de 65 DB waarneemt. Volgens snurkers is het afstellen van de elektrische pulsen veel gedoe en zorgt ervoor dat men óf wakker wordt, óf niets voelt. De resultaten zijn ronduit bedroevend.

Voordelen: makkelijk te dragen
Nadelen: werkt niet en is daarom geen goede keus
Prijs: vanaf 25 euro

Antisnurk neusspreider

Een neusspreider neemt niet de oorzaak van het snurken weg maar helpt goed tegen snurkenDe MaxAir neusspreider van Antisnurkexpert houdt de neus open en voorkomt ademen door de mond. In één verpakking zitten uiteenlopende maten, van klein tot extra groot.

Voordelen: Meer dan 50% van de gebruikers ervaart meer lucht tijdens het slapen
Nadelen: Kan een piepend geluid veroorzaken door de snurker waardoor men (ook de partner) wakker wordt.
Prijs: vanaf 15 euro

Antisnurk neuspleisters

Antisnurk pleisters houden net als de neus spreiders de neus open en zorgen zo voor meer lucht. Dit product is uitgebreid getest onder snurkers en 70% van de testers zegt dat het snurken vermindert maar niet verdwijnt met de snurkpleister.

Voordelen: aantrekkelijk geprijst, geeft meer lucht
Nadelen: snurken verdwijnt niet.
Prijs: vanaf 15 euro

Antisnurk tongstabilisator

Een tongstabilisator neemt niet de oorzaak van het snurken weg maar helpt goed tegen snurkenDe tongstabilisator van Antisnurkexpert zorgt ervoor dat uw tong niet achterin de keel zakt. Voor meer dan 80% van de snurkers is dit product effectief.

Voordelen: werkt voor de meeste snurkers
Nadelen: men moet eraan wennen, ´s ochtends kan soms de tong gevoelig zijn
Prijs: vanaf 30 euro

Antisnurk kinband

Geen van de snurkers die dit product heeft getest had baat bij de antisnurk kinband. De kinband houdt uw mond dicht tijdens het slapen zodat u door uw neus ademhaalt.

Voordelen: geen
Nadelen: werkt niet
Prijs: vanaf 34 euro

Antisnurkbeugel of antisnurk bitje

Een snurkbeugel neemt niet de oorzaak van het snurken weg maar helpt goed tegen snurkenVoor 90% van de snurkers is de antisnurk beugel een effectieve oplossing. De anti snurkbeugel beweegt de onderkaak licht naar voren waardoor de luchtweg opent. Deze beugel wordt ook wel MRA genoemd: Mandibulair (= onderkaak) Repositie (= verplaatsing) Apparaat.

Wetenschappenlijk getest!

Het toonaangevende National Center for Biotechnology Information (NCBI) heeft middels uitgebreide studies het succes aangetoond van de snurkbeugel. Op de site van de NCBI staan meer gegevens over deze studie en de resulaten van het MRA (Mandibulair Repositie Apparaat).

Een snurkbeugel is effectief voor de behandeling van snurken dat ontstaat zowel ter hoogte van het zachte gehemelte en de huig als op het niveau van de achterkant van de tong en het strottenklepje. De antisnurk beugel zorgt ervoor dat in liggende houding tijdens het slapen de onderkaak niet naar achteren kan zakken. Omdat de tong aan de onderkaak vastzit, blijft ook de tong beter op zijn plaats en zakt minder makkelijk in de keel. De luchtweg achter in de keelholte blijft op deze manier dus ruimer tijdens de slaap, zodat geen snurken optreedt. Bij negen van de tien mensen is de antisnurk beugel effectief

Voordelen: werkt voor 90% van de snurkers, aantrekkelijke prijs
Nadelen: men moet eraan wennen, ´s ochtends kunnen de kaken gevoelig aanvoelen, niet geschikt in combinatie met een kunstgebit
Prijs: vanaf 19 euro

Luchtpomp (CPAP)

CPAP is een dure maar werkzame oplossing voor snurkproblemenCPAP (continue positive airway pressure,) is een effectieve behandeling voor mensen met snurkproblemen en slaapapneu. De CPAP blaast tijdens de slaap, onder druk, continu lucht de luchtwegen in via een neus- en of mondmasker waardoor de luchtwegen openblijven.

Voordelen: dit apparaat werkt voor bijna alle snurkers
Nadelen: Het masker is ongemakkelijk en beperkt de bewegingsvrijheid. Ook kan het de intimiteit tussen partners nadelig beïnvloeden. De meeste CPAP apparaten maken geluid, wat kan veroorzaken dat men onrustig slaapt. Ook is het apparaat prijzig
Prijs: Vanaf 250 euro

Conclusie

Snurkt u? zorg er dan eerst voor dat u te weten komt of u aan slaapapneu lijdt of dat het vooral primair snurken betreft. Slaapapneu brengt gezondheidsrisico´s met zich mee.

Heeft u overgewicht en/of rookt u? Doe is het zaak daar wat aan te doen. Ook teveel alcohol bevordert het snurken. Ga naar een diëtist en/of sportschool en probeer al dan niet met enige hulp van het roken af te komen. U kunt uw pogingen tot gewichtsverlies en gezonder leven aanvullen met de aanschaf van een antisnurk product. Er zijn producten in de markt met een zeer grote effectiviteit en tegen lage kosten.

Heeft u geen last van overgewicht, u rookt niet en drinkt zeer matig maar u heeft nog steeds last van snurken. Dan is de kans (zeer) groot dat snurken erfelijk is aangelegd. De grootte van uw strottenhoofd is bijvoorbeeld genetisch bepaald en kan klein van formaat zijn zodat u bij de spierverslapping die optreedt tijdens het slapen eerder de luchtweg wordt vernauwd. In dat geval kunt u een antisnurkproduct proberen en als dat niet helpt is eventueel een medisch operatieve ingreep een oplossing.

Doe iets aan uw snurkproblemen, dan ziet u de dag weer met een lach tegemoet.

De oorzaken van snurken zijn zeer divers

Lees meer artikelen in de categorie: wat is snurken.