Apneu

Als u lijdt aan apneu, ook wel bekend als slaapapneu, valt uw adem regelmatig stil tijdens de slaap. Hoe vaker de adempauzes voorkomen en hoe langer, des te ernstiger het probleem.

Bij slaapapneu is vrijwel altijd sprake van snurken. Maar als u snurkt hoeft dat niet per se te betekenen dat u lijdt aan apneu.

Als de adempauzes worden veroorzaakt door een weerstand of obstructie in de keel (meestal door de tong) spreekt men van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). OSAS komt in verschillende gradaties voor.

Bij 5 tot 15 onderbrekingen per uur spreekt men doorgaans van een lichte(re) vorm van slaapapneu. Bij 15-30 onderbrekingen spreekt men van matig slaapapneu en bij meer dan 30 onderbrekingen per uur van ernstig slaapapneu.

Heeft u overdag last van vermoeidheid en slaperigheid? Dan is de kans groot dat u lijdt aan apneu. De vermoeidheid komt omdat uw slaap verstoord is raakt en u nooit in een gezonde diepe en herstellende slaap komt.

Apneu kan gezondheidsrisico´s met zich meebrengen. Door de ondiepe slaap kunt u last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Ook kunnen andere gezondheidsproblemen ontstaan waaronder hartklachten.

Hieronder vindt u artikelen met informatie die gerelateerd zijn aan slaapapneu en snurkproblemen.

Berichten

Wat veroorzaakt snurken

Wat veroorzaakt snurken?

Snurken ontstaat door een obstructie Bij snurken is er sprake…
Osas in beeld gebracht

Wat te doen tegen snurken

Wat voor snurktype bent u? Om te bepalen wat te doen tegen…