Zingen helpt tegen snurken

Zingen helpt tegen snurken

Snurkt u of uw partner? En snurkt u elke avond, oftewel bent u een chronisch snurker, of snurkt u slechts af en toe? Voor beide groepen geldt met grote waarschijnlijkheid dat zingen helpt tegen snurken. Voordat u zich enthousiast aanmeldt bij een zanggenootschap of koor in de buurt, leggen we u eerst graag uit waarom zingen het snurken kan verminderen en hoe zingen past in een reeks van oplossingen voor snurken.

Uit onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat het doen van vocale oefeningen, ontworpen door een koordirigent, heeft geholpen het snurken van een groep deelnemers aan het programma aanzienlijk te verminderen.

Deze klinische proef welke is opgezet door Exeter University en de Royal Devon & Exeter NHS Foundation Trust, heeft aangetoond dat het doen van zangoefeningen bepaalde spieren in de keel versterken en daarmee snurken kan verlichten. Zelfs bij snurkers die lijden aan een meer- of minder ernstige vorm van OSAS, het zogenaamd obstructief slaap apneu syndroom, waarbij men stopt met ademen tijdens de diepe slaap, werd een verbetering geconstateerd van de slaapkwaliteit en deed snurken zich in minder heftige vorm voor.

De belangrijkste informatie in dit artikel:

Zing en swing je snurkproblemen wegDe relatie tussen zingen en snurken

Snurken en obstructieve slaapapneu kan het gevolg zijn van zwakke spieren in het zachte gehemelte en de bovenste keel (de keelspieren). Tijdens de slaap, verslappen de spieren zich in het lichaam, en zo ook de spieren in de keel. Door zangoefeningen te doen worden de keelspieren sterker, waardoor ze minder verslappen tijdens de diepe slaap.

Zangoefeningen van professionele zangers zijn er ook op gericht de keelspieren te versterken met het oog op een betere controle van de stem. Deze zangoefeningen hebben dus ook nut ter verlichting van het snurken. De studie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen koordirecteur Alise Ojay en KNO arts Malcolm Hilton in het ziekenhuis van Exeter.

Snurkers met en zonder zangles, de klinische tests

Het was Alise Ojay ter ore gekomen dat leden van haar zangkoor met snurkproblemen minder waren gaan snurken waarbij de snurkers zelf vermoedden dat dit mogelijk verband hield met doen van zangoefeningen. Ojay nam daarop contact op met KNO arts Hilton van het ziekenhuis in Exeter waarop Hilton besloot in samenwerking met Ojay een klinische test te doen met in totaal 120 deelnemers. De resultaten bleken erg interessant.

Voor de klinische test verzamelde het team 60 chronische snurkers en 60 mensen met een milde vorm van slaapapneu (5 tot 15 ademonderbrekingen per uur) tot matige slaapapneu (15 tot 30 ademonderbrekingen per uur).

De deelnemers aan de test werden willekeurig maar met evenredige vertegenwoordiging van de groepen aangewezen om wel- of niet mee te doen aan het programma met zangoefeningen. De oefeningen moesten 3 maanden lang worden gevolgd. Het oefenprogramma bestond uit een set van 3 luister CD’s met een dagelijks oefenprogramma van ongeveer 20 minuten. De resultaten waren bijzonder interessant.

Het bewijs dat zingen helpt tegen snurken

De resultaten van de proef lieten zien dat de dagelijkse zangoefeningen de luidheid, frequentie en ernst van snurken verminderden en tevens de slaapkwaliteit verbeterden. In de controlegroep waar geen zangoefeningen werden verricht, traden geen verbeteringen op.

De oefeningen waren niet moeilijk en 70% van de deelnemers aan de zanggroep die de oefeningen moest uitvoeren slaagde erin gedurende de proefperiode van 3 maanden de oefeningen bijna dagelijks uit te voeren.

Een nieuwe behandeling tegen snurken ziet het licht

Aan het arsenaal aan mogelijke behandelingen tegen snurken kan dus een makkelijke en leuke remedie worden toegevoegd, namelijk het doen van zangoefeningen. Goed nieuws voor snurkers dus en makkelijk te combineren met andere remedies tegen snurken, zoals het verminderen van obesitas en stoppen met roken, om een aantal te noemen.

Snurken en het risico op hartklachten

Miljoenen mensen worden getroffen door snurkproblemen. Snurken waarbij geen sprake is van slaapapneu is voor de meeste mensen misschien geen levensbedreigende aandoening, maar snurken verstoort levens en patiënten vragen vaak om medisch advies.

Het obstructieve slaap apneu syndroom (OSA) is echter potentieel veel ernstiger. Het kan ervoor zorgen dat mensen stoppen met ademen tijdens diepe slaap en kan de slaapkwaliteit aanzienlijk verminderen met mogelijk ernstig nadelige consequenties voor de gezondheid.

Recent is een onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen slaapapneu en hart- en vaatziekten onder 10.701 mensen met snurkproblemen. De resultaten zijn gepresenteerd in het Journal of the American College of Cardiology. De patiënten zijn langer dan 5 jaar gevolgd en uit het onderzoek is gebleken dat patiënten die lijden aan matig-obstructief slaapapneu, waarbij de snurker 15 tot 30 keer per uur stopt met ademen, een verhoogd risico hebben op plotselinge hartstilstand met de dood tot gevolg. Ook wordt veronderstelt dat obstructief slaapapneu kan resulteren in een verhoogde bloeddruk en een hoger aantal verkeersongelukken.

Conclusie

Het klinkt ongelooflijk maar tests bewijzen dat zingen inderdaad een positieve uitwerking heeft op snurkproblemen. Zingen traint de spieren in het strottenhoofd, maakt ze sterker en daardoor minder ontvankelijk voor trillingen die het snurkgeluid voortbrengen. Een nieuwe therapie ziet het licht.

Doe iets aan uw snurkproblemen, dan ziet u de dag weer met een lach tegemoet.

Met zingen worden de keelspieren sterker wat helpt tegen snurken

Lees meer artikelen in de categorie: oplossingen voor snurken.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.